Liigu edasi põhisisu juurde

Jätkusuutlikkuse poliitika

 

UAB Genba Taste lähtub oma ettevõtte tegevuses jätkusuutlikkuse poliitikast, mille eesmärk on olla parim jätkusuutlik partner oma klientidele, koostööpartneritele ja kolleegidele. 
Jätkusuutlikkuse poliitikat rakendame kooskõlas ettevõtte tegevuse pideva täiustamise ja jätkusuutliku kasvuga. Ettevõtte igapäevategevuses tagame organisatsiooni tulemuslikkuse, tööohutuse, vähendame meie tegevuse mõju keskkonnale, juurutame ja kasutame kaasaegseid töövõtteid.

SOTSIAALNE VASTUTUS, PERSONAL

Oleme sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, teeme koostööd riigi sotsiaalsete organisatsioonidega, toetame töötajate ja partnerite sotsiaalseid algatusi ja vabatahtlikku tegevust.  Igapäevased suhted ettevõtte töötajatega põhinevad austusel, dialoogil ja koostööl ning tööl turvalises ja mugavas keskkonnas. Meie eesmärk on, et ettevõtet ja iga töötajat nähtaks professionaalina, kes vastab kõrgeimatele ametialastele ootustele etiketi ja koostöö osas.  

AVATUS JA LÄBIPAISTVUS

Toetume oma äritegevuses kõrgetele moraalsetele põhimõtetele: ausus, vastutus ja usaldus. Oleme avatud, edendame läbipaistvat ning ausat koostööd ja konkurentsi.

ETTEVÕTTE PROTSESSIDE KOHALDAMINE

Ettevõtte tegevuses selgitame välja looduse jaoks olulised tegurid ja kohustume neid vähendama. Rakendame meetmeid ja teeme kõik, et oleks tagatud turvaline ja tervislik keskkond. Kasutame elektroonilist dokumendihaldussüsteemi, julgustame koostööpartnereid ja kliente kasutama puude säästmiseks elektroonilisi dokumente. 
Toodete ja teenuste kvaliteet on oluline meie tegevuse osa, mis loob lisaväärtust meie klientidele, koostööpartneritele ja kolleegidele.

#000000